כניסה

יארא פרסום - אסטרטיגיה

בצוות "יארא" נמנים

טובי הפלאנרים במגזר הערבי
עם ניסיון מצטבר של עשרות שנים 

יצירת קשר

דפוס
ראפת ערמוש
04/6466131
מחלקת מידיה
מאהר זועבי
ראפת ערמוש
04/6466131
פרסום
גריס חאג'
פירוז עבוד
ג'רייס שחתות
ג'ורג' עראר
04/6466131