כניסה
יארא מידיה
מסנן
סידורי בחר עיר תיאור גודל מספר תמונה
1 אום אלגנם יציאה ראשית לישוב 3*6
2 אום אלגנם כניסה ראשית לישוב 3*6
3 איכסאל כניסה לכפר על עמוד ראשון אחרי הגשר 3*6 137
4 איכסאל יציאה מהכפר על עמוד ראשון לפני הגשר 3*6 138
5 איכסאל כניסה לכפר על עמוד שני אחרי הגשר 3*6 135
6 איכסאל יציאה מהכפר על עמוד שני לפני הגשר 3*6 136
7 איכסאל יציאה מהכפר על עמוד שלישי לפני הגשר 3*6
8 איכסאל כניסה לכיוון הכפר על עמוד שלישי אחרי הגשר 3*6
9 איכסאל כניסה לכפר תחנת דלק פז 3*6 140
10 איכסאל יציאה מהכפר תחנת דלק פז 3*6 141
11 אעבלין מרכז העיר לכיוון כניסה 3*6
12 אעבלין מרכז העיר לכיוון יציאה 3*6
13 באקה כניסה צפונית ליישוב על עמוד - שני 3*6 590
14 באקה יציאה צפונית מהיישוב על עמוד - שני 3*6 591
15 באקה כניסה צפונית ליישוב על עמוד - ראשון 3*6
16 באקה יציאה צפונית מהיישוב על עמוד - ראשון 3*6
17 באקה כביש ראשי מרכז העיר מול תחנת דלק על גדר - ראשון 3*6
18 באקה כביש ראשי מרכז העיר מול תחנת דלק על גדר - שני 3*6
19 באקה כביש ראשי מרכז העיר מול תחנת דלק על גדר - שלישי 3*6
20 באקה כביש ראשי מרכז העיר מול תחנת דלק על גדר - רביעי 3*6
21 באקה כניסה ראשית מכיוון נתניה על עמוד ראשון 3*6
22 באקה יציאה ראשית לכיוון נתניה על עמוד ראשון 3*6
23 באקה יציאה דרומית ליישוב לכיוון נתניה עמוד שני 3*6
24 באקה כניסה דרומית ליישוב מכיוון נתניה-עמוד שני 3*6
25 בועינה נג'דאת כניסה ראשית ליישוב על גדר לשני כיוונים - שני 3*6 354
26 בועינה נג'דאת כניסה ראשית ליישוב על גדר לשני כיוונים - ראשון 3*6 355
27 בועינה נג'דאת מרכז יישוב על גדר אצטדיון ליד בנין המועצה 3*6 356
28 ביר אלמכסור כביש כניסה וציר ראשי לכפר אחרי כיכר לכיוון כניסה 3*6
29 ביר אלמכסור כביש כניסה וציר ראשי לכפר אחרי כיכר לכיוון יציאה 3*6
30 בית ג'ן כניסה ראשית לישוב 3*6 548
31 בית ג'ן יציאה ראשית מהישוב 6*2 549
32 בענה ד. אלאסד כביש ראשי מחבר שני יישובים 3*6
33 בענה ד. אלאסד יציאה לכיוון הצומת הראשית 3*6
34 ברטעה כניסה ראשית 3*6 642
35 ברטעה יציאה ראשית 3*6 643
36 ג'דידה כניסה ליישוב מכיוון כפר יאסיף -ראשון 3*6
37 ג'דידה כניסה ליישוב מכיוון כפר יאסיף - שני 3*6
38 ג'דידה כניסה ליישוב מכיוון כפר יאסיף - שלישי 3*6
39 ג'דידה כניסה ליישוב מכיוון כפר יאסיף - רביעי 3*6
40 ג'ולס יציאה ראשית לישוב 3*6
41 ג'ולס כניסה ראשית לישוב 3*6
42 ג'ולס יציאה ראשית לישוב 3*6
43 גת כניסה ראשית לכיוון נתניה 3*6
44 גת כניסה ראשית לכיוון באקה 3*6
45 דבוריה יציאה ראשית ליישוב מאכסאל 3*6 143
46 דבוריה כניסה ראשית ליישוב מאכסאל 3*6 144
47 דבוריה כניסה ראשית ליישוב 3*6 147
48 דבוריה יציאה ראשית מיישוב 3*6 148
49 דבוריה כניסה ראשית תחילת הכפר מצד ימין 3*6
50 דבוריה יציאה ראשית תחילת הכפר מצד שמאל 3*6
51 דחי כניסה ראשית לישוב 3*6
52 דחי יציאה ראשית מישוב 3*6
53 דיר אלאסד כניסה ראשית לישוב על עמוד 3*6
54 דיר אלאסד יציאה ראשית מהישוב על עמוד 3*6
55 דיר אלאסד מרכז ישוב לכיוון כניסה - ראשון 3*6
56 דיר אלאסד מרכז ישוב לכיוון כניסה - שני 3*6
57 דיר חנא ציר ראשי דיר חנא לשני כיוונים 3*6
58 דיר חנא במרכז הכפר בכביש הראשי לכיוון עילבון ומג'אר - צד ימין 3*6
59 דיר חנא כביש ראשי לכיוון עראבה על גדר גני דיר חנא - רביעי 3*6
60 דיר חנא כביש ראשי לבאים מעראבה לשני הכיוונים שלישי 3*6
61 דיר חנא כניסה לדיר חנא מכיוון עילבון מג'אר לכיוון עלייה 3*6 371
62 דיר חנא יציאה מדיר חנא לכיוון עילבון מג'אר לכיוון ירידה 3*6 372
63 דיר חנא מרכז הכפר כביש ראשי לכיוון עילבון ומגאר 3*6
64 דיר חנא כביש ראשי לבאים מעראבה לשני הכיוונים שני 3*6
65 דיר חנא כביש ראשי לבאים מעראבה לשני הכיוונים ראשון 3*6
66 דיר חנא עוקף לכיוון עילבון דיר חנא סכנין 3*6
67 דיר חנא עוקף לכיווןעילבון מגאר סכנין 3*6
68 דלית אלכרמל בתחילת הכפר מכיוון יוקנעם מצד ימין לכיוון כניסה 3*6 330
69 דלית אלכרמל בתחילת הכפר מכיוון יוקנעם מצד שמאל לכיוון יציאה 3*6 331
70 דלית אלכרמל בתחילת הכפר מכיוון יוקנעם לכיוון כניסה על עמוד 3*6 332
71 דלית אלכרמל בתחילת הכפר מכיוון יוקנעם לכיוון יציאה על עמוד 3*6 333
72 זימר כביש ראשי מכיוון באקה לנתניה מעל לבניין 3*6
73 זימר כביש ראשי מכיוון נתניה לבאקה מעל לבניין 3*6
74 זלפה כניסה ראשית ליישוב 3*6 654
75 זלפה יציאה ראשית מהיישוב - ראשון 3*6 653
76 זלפה יציאה ראשית מהיישוב - שני 3*6
77 זרזיר מרכז זרזיר לכיוון כניסה 3*6
78 זרזיר כניסה לכפר מכיוון הסוללים 3*6
79 זרזיר יציאה מהכפר לכיוון הסוללים 3*6
80 זרזיר יציאה אחרי כיכר ראשונה על עמוד 3*6 224
81 זרזיר כניסה אחרי כיכר ראשונה על עמוד 3*6 225
82 זרזיר כניסה אחרי תחנת דלק על עמוד 3*6 218
83 זרזיר יציאה אחרי תחנת דלק על עמוד 3*6 219
84 זרזיר מרכז זרזיר לכיוון יציאה 3*6
85 טורעאן כניסה ראשית ליישובצמוד לתחנת דלק לשני כיוונים 3*6
86 טורעאן כניסה ראשית ליישוב 3*6
87 טורעאן יציאה ראשית מהיישוב 3*6
88 טורעאן כניסה ראשית ליישוב על גדר ליד תחנת דלק לשני כיוונים 3*6
89 טייבה כביש ראשי ליד גשר צד ימין לכיוון נתניה 3*6
90 טייבה כביש ראשי ליד גשר צד שמאל לכיוון טירה 3*6
91 טייבה כניסה דרומית ליישוב -עוקף טייבה - רביעי 3*6
92 טייבה כניסה דרומית ליישוב -עוקף טייבה - שלישי 3*6
93 טייבה כניסה דרומית ליישוב -עוקף טייבה - שני 3*6
94 טייבה כניסה דרומית ליישוב -עוקף טייבה - ראשון 3*6
95 טייבה העמק כניסה ראשית על עמוד 3*6 158
96 טייבה העמק יציאה ראשית על עמוד 3*6 160
97 טירה כביש ראשי מעל בניין לכיוון יציאה ראשון 3*6
98 טירה כביש ראשי מעל בניין לכיוון יציאה שני 3*6
99 טירה כביש ראשי מעל בניין לכיוון מרכז ראשון 3*6
100 טירה כביש ראשי מעל בניין לכיוון מרכז שני 3*6
101 טירה תחילת היישוב לשני הכיוונים ליד כיכר ראשון 3*6
102 טירה תחילת היישוב לשני הכיוונים ליד כיכר שני 3*6
103 טירה תחילת היישוב לכיוון יציאה ליד כיכר שלישי 3*6
104 טמרה מרכז העיר כניסה מאיזור תעשייה 3*6
105 טמרה כביש ראשי על גדר לשני הכיוונים - שני 3*6
106 טמרה כביש ראשי על גדר לשני הכיוונים - ראשון 3*6
107 טמרה מרכז העיר לכיוון יציאה 3*6
108 טמרה מרכז העיר לכיוון כניסה 3*6
109 טמרה מרכז העיר מעל בניין מול הכיכר 3*6
110 טמרה העמק עמוד כניסה ראשית 3*6
111 טמרה העמק עמוד יציאה ראשית 3*6
112 יפיע כביש ראשי לשני הכיוונים - רביעי 3*6
113 יפיע כביש ראשי לשני הכיוונים - שלישי 3*6
114 יפיע כביש ראשי לשני הכיוונים - שני 3*6
115 יפיע כביש ראשי לשני הכיוונים - ראשון 3*6
116 יפיע כניסה לכיוון נצרת מעל בניין 3*6
117 יפיע יציאה לכיוון מגדל העמק מעל בניין 3*6
118 יפיע כביש ראשי מול הכיכר 3*6
119 יפיע יצאה לכיוון מ.העמק מצד ימין 3*6
120 יפיע כניסה מכיוון מ.העמק מצד ימין 3*6
121 יפיע יציאה לכיוון מגדל העמק עמוד 3*6
122 יפיע כניסה מכיוון מגדל העמק עמוד 3*6
123 ירכא יציאה לצומת ירכא יאסיף על גדר לשני הכיוונים 3*6
124 ירכא כניסה ראשית לכיוון יציאה כניסה לחנות רהיטים 3*6
125 ירכא יציאה ראשית על גדר חנות רהיטים 3*6 494
126 ירכא כניסה ראשית ליד הצומת כניסה לחנות רהטים 6*2 502
127 ירכא כניסה ראשית ליד הצומת לשני הכיוונים 6*2 503
128 כאבול יציאה ראשית על עמוד 3*6
129 כאבול כניסה ראשית על עמוד 3*6
130 כוכב א. אלהיג'א מרכז הכפר ליד מרכז פייס 6*2 240
131 כוכב א. אלהיג'א מרכז הכפר ליד מרכז פייס 6*2 239
132 כוכב א. אלהיג'א כניסה ראשית לישוב 3*6 241
133 כוכב א. אלהיג'א יציאה ראשית מהשוב 3*6 242
134 כעביה כעביה חג'אג'רה חילף טבאש כיכר ראשית - שלישי 3*6 211
135 כעביה כעביה חג'אג'רה חילף טבאש כיכר ראשית - שני 3*6 212
136 כעביה כעביה חג'אג'רה חילף טבאש כיכר ראשית - ראשון 3*6 213
137 כפר ברא מרכז ישוב - כיוון יציאה 6*2
138 כפר ברא יציאה ראשית מהיישוב על עמוד שני 3*6
139 כפר ברא כניסה ראשית ליישוב על עמוד שני 3*6
140 כפר ברא יציאה ראשית מהיישוב על עמוד ראשון 3*6 712
141 כפר ברא כניסה ראשית ליישוב על עמוד ראשון 3*6 713
142 כפר ברא מרכז ישוב - כיוון כניסה 6*2
143 כפר יאסיף כביש ראשי לכיוון מרכז על עמוד 3*6 518
144 כפר יאסיף כביש ראשי לכיוון ירכא על עמוד 3*6
145 כפר יאסיף כביש ראשי מרכז יישוב לשני הכיוונים 6*2 519
146 כפר כנא כניסה ראשית על עמוד ראשון - כניסה מכיוון משהד 3*6
147 כפר כנא יציאה ראשית על עמוד ראשון - יציאה לכיוון משהד 3*6
148 כפר כנא כניסה ראשית על עמוד שני - כניסה מכיוון משהד 3*6
149 כפר כנא יציאה ראשית על עמוד שני - יציאה לכיוון משהד 3*6
150 כפר כנא על גדר ב''ס 6*2
151 כפר כנא כביש ראשי על גדר בית ספר בחזית מעל הדואר לכיוון נצרת 3*6
152 כפר כנא כביש ראשי על גדר בית ספר חטיבת ביניים - שלישי 3*6
153 כפר כנא כביש ראשי על גדר בית ספר חטיבת ביניים - שני 3*6
154 כפר כנא כביש ראשי על גדר בית ספר חטיבת ביניים - ראשון 3*6
155 כפר כנא יציאה מהכפר לכיוון צומת בית רימון ראשון 3*6
156 כפר כנא כניסה לכפר מכיוון צומת בית רימון - שני 3*6
157 כפר כנא יציאה מהכפר לכיוון צומת בית רימון שני 3*6
158 כפר כנא כניסה לכפר מכיוון צומת בית רימון - ראשון 3*6
159 כפר כנא כניסה / יציאה לכפר מכיוון צומת בית רימון על גדר - חמישי 3*6
160 כפר כנא כניסה / יציאה לכפר מכיוון צומת בית רימון על גדר - רביעי 3*6
161 כפר כנא כניסה / יציאה לכפר מכיוון צומת בית רימון על גדר - שלישי 3*6
162 כפר כנא כניסה / יציאה לכפר מכיוון צומת בית רימון על גדר - שני 3*6
163 כפר כנא כניסה / יציאה לכפר מכיוון צומת בית רימון על גדר - ראשון 3*6
164 כפר מנדא כביש ראשי מול השוק - ראשון 3*6 230
165 כפר מנדא כביש ראשי מול השוק - שני 3*6 231
166 כפר מנדא כביש ראשי מול השוק - שלישי 3*6 232
167 כפר מסר כניסה ראשית ליישוב 3*6 163
168 כפר מסר יציאה ראשית מהיישוב 3*6 164
169 כפר סמיע עמוד כניסה ראשית 3*6
170 כפר סמיע עמוד יציאה ראשית 3*6
171 כפר קרע מרכז היישוב כניסה/יציאה 3*6 629
172 כפר קרע מרכז היישוב לכיוון יציאה מעל חנות 3*6 630
173 כפר קרע מרכז היישוב כניסה מעל חנות 6*2 632
174 כפר קרע מרכז היישוב לכיוון יציאה מעל חנות 6*2 633
175 כפר קרע מרכז היישוב מעל בניין 3*6
176 מג'אר כניסה ראשית ליישוב מכיוון טבריה 3*6
177 מג'אר יציאה ראשית מהיישוב לכיוון טבריה 3*6
178 מג'אר כביש ראשי כניסה 3*6 361
179 מג'אר כביש ראשי יציאה 3*6 362
180 מג'אר כביש ראשי - כניסה 3*6
181 מג'אר כביש ראשי - יציאה 3*6
182 מג'ד אלכרום כניסה מכיוון עכו - שני 3*6
183 מג'ד אלכרום יציאה לכיוון עכו - שני 3*6
184 מג'ד אלכרום כניסה מכיוון עכו - ראשון 3*6
185 מג'ד אלכרום יציאה לכיוון עכו - ראשון 3*6
186 מג'ד אלכרום יציאה לכיוון עכו צד שמאל 3*6
187 מג'ד אלכרום כניסה מכיוון עכו צד שמאל 3*6
188 מכר כניסה ראשית מכיוון עכו 3*6
189 מכר יציאה ראשית לכיוון עכו 3*6
190 מכר ג'דידה כניסה ראשית מכיוון עכו על גדר איצטדיון - שני 3*6 479
191 מכר ג'דידה כניסה ראשית מכיוון עכו על גדר איצטדיון - ראשון 3*6 480
192 מעלות יציאה מערבית מאיזור תעשייה 3*6
193 מעלות כניסה מערבית מאיזור תעשייה 3*6
194 משהד כביש ראשי מול בניין המועצה ראשון 3*6 173
195 משהד כביש ראשי מול בניין המועצה שני 3*6 174
196 משירפה כניסה ראשית על גדר 6*2 658
197 נאעורה העמק כביש ראשי על עמוד כניסה 3*6
198 נאעורה העמק כביש ראשי על עמוד יציאה 3*6
199 נחף בכניסה הראשית - ראשון 3*6
200 נחף בכניסה הראשית - שני 3*6
201 נחף בכניסה הראשית - שלישי 3*6
202 נין העמק כניסה ראשית 3*6
203 נין העמק יציאה ראשית 3*6
204 נצרת כניסה מכיוון ציפורי מול תחנת דלק לכיוון העיר - אחרי הכיכר 3*6
205 נצרת יציאה מכיוון ציפורי מול תחנת דלק לפני הכיכר 3*6
206 נצרת שכונת הגליל כניסה מערבית כיכר שלישית לכיוון ירידה - על גדר 3*6
207 נצרת יציאה לכיוון צפורי עמוד צד שמאל 6*2 2-b
208 נצרת כניסה מכיוון צפורי מצד ימין על עמוד 6*2 2-a
209 נצרת כניסה מכיוון ציפורי בעלייה מצד שמאל 3*6
210 נצרת יציאה לכיוון ציפורי בירידה מצד ימין 3*6
211 נצרת צומת אלח'אנוק על גדר ליד משטרה - ראשון 3*6
212 נצרת צומת אלח'אנוק ליד תחנת אוטובוס - ראשון 3*6 14
213 נצרת צומת אלח'אנוק ליד תחנת אוטובוס - שני 3*6 15
214 נצרת צומת אלח'אנוק ליד תחנת אוטובוס - שלישי 3*6 16
215 נצרת צומת אלח'אנוק לבאים מכיוון ריינה מול הצומת - ראשון 3*6 17
216 נצרת צומת אלח'אנוק לבאים מכיוון ריינה מול הצומת - שני 3*6 18
217 נצרת צומת אלח'אנוק לבאים מכיוון ריינה מול הצומת - שלישי 3*6 19
218 נצרת צומת אלח'אנוק לבאים מכיוון עוקף נצרת עילית 3*6 20
219 נצרת בית חולים איטלקי כביש מחבר מוסמאר מאר יוסף על עמוד - ראשון 3*6
220 נצרת צומת אלח'אנוק על גדר ליד משטרה - שני 3*6
221 נצרת לפני צומת אלח'אנוק על גג בניין לבאים מכיוון ריינה - שני 3*6
222 נצרת לפני צומת אלח'אנוק על גג בניין לבאים מכיוון ריינה - ראשון 3*6
223 נצרת כביש ראשי נמסאוי - אלח'אנוק על גדר לשני הכיוונים - שני 3*6
224 נצרת כביש ראשי נמסאוי - אלח'אנוק על גדר לשני הכיוונים - ראשון 3*6
225 נצרת כביש נמסאוי-מוסמאר לכיוון נצרת עילית -ראשון 3*6 27
226 נצרת כביש נמסאוי-מוסמאר לכיוון נצרת עילית -שני 3*6 26
227 נצרת כביש נמסאוי-מוסמאר לכיוון נצרת עילית - שלישי 3*6 27-a
228 נצרת כביש נמסאוי-מוסמאר בעלייה לכיוון נצרת עילית - שני 3*6
229 נצרת כביש נמסאוי-מוסמאר בעלייה לכיוון נצרת עילית - ראשון 3*6
230 נצרת כביש ראשי מול ב"ס סנט גוזיף שלט - ראשון 3*6 28
231 נצרת כביש ראשי מול ב"ס סנט גוזיף שלט - שני 3*6 29
232 נצרת כביש ראשי מול ב"ס סנט גוזיף שלט - שלישי 3*6 30
233 נצרת כביש ראשי מול ב"ס סנט גוזיף שלט - רביעי 3*6 31
234 נצרת כביש ראשי נמסאוי מול ב"ס סנט גוזיף ליד תחנת אוטובוס 3*6 32
235 נצרת כביש עוקף ממול לכניסת דודג סנטר - ראשון מלמעלה 3*6
236 נצרת כביש עוקף ממול לכניסת דודג סנטר - שני 3*6
237 נצרת כביש עוקף ממול לכניסת דודג סנטר - שלישי 3*6
238 נצרת כביש עוקף ממול לכניסת דודג סנטר - רביעי 3*6
239 נצרת כניסה למתחם ביג פאשן - ראשון 3*6
240 נצרת כניסה למתחם ביג פאשן - שני 3*6
241 נצרת כניסה למתחם ביג פאשן - שלישי 3*6
242 נצרת כניסה למתחם ביג פאשן - רביעי 3*6
243 נצרת כביש עוקף , מול צומת המוסכים לשני הכיוונים - חמישי 3*6
244 נצרת כביש עוקף , מול צומת המוסכים לשני הכיוונים - רביעי 3*6
245 נצרת כביש עוקף , מול צומת המוסכים לשני הכיוונים - שלישי 3*6
246 נצרת כביש עוקף , מול צומת המוסכים לשני הכיוונים - שני 3*6
247 נצרת כביש עוקף , מול צומת המוסכים לשני הכיוונים - ראשון 3*6
248 נצרת עוקף , מול תחנת דלק , לכיוון נצרת עילית 3*6 51
249 נצרת עוקף , מול תחנת דלק , לכיוון נצרת עילית באמצע לשני הכיוונים 3*6 52
250 נצרת עוקף , מול תחנת דלק , לכיוון חיפה 3*6 53
251 נצרת כביש ראשי על גדר מלון גרדניה - יציאה לכיוון עפולה - ראשון 3*6 55
252 נצרת כביש ראשי על גדר מלון גרדניה - יציאה לכיוון עפולה - שני 3*6 56
253 נצרת כביש ראשי מול מלון גרדניה ליד אבראג' נצרת - שני 3*6 58
254 נצרת כביש ראשי מול מלון גרדניה ליד אבראג' נצרת - ראשון 3*6 57
255 נצרת כביש ראשי על גדר ב''ס - מול אבראג' נצרת בכניסה לגרדניה - ראשון 3*6 49
256 נצרת כביש ראשי על גדר ב''ס - מול אבראג' נצרת בכניסה לגרדניה - שני 3*6 50
257 נצרת כיכר אלביר בעליות מעפולה , על גדר ליד כיכר וצומת אלביר - שני 3*6 70
258 נצרת כיכר אלביר בעליות מעפולה , על גדר ליד כיכר וצומת אלביר - ראשון 3*6 71
259 נצרת בכניסת ב''ח אנגלי מול הכיכר - שני 3*6
260 נצרת בכניסת ב''ח אנגלי מול הכיכר - ראשון 3*6
261 נצרת כביש ראשי פאולוס הששי ליד ביטוח לאומי ישן - ראשון 3*6
262 נצרת כביש ראשי פאולוס הששי ליד ביטוח לאומי ישן - שני 3*6
263 נצרת כביש ראשי פאולוס הששי ליד ביטוח לאומי ישן - שלישי 3*6
264 נצרת כביש ראשי פאולוס הששי ליד ביטוח לאומי ישן - רביעי 3*6
265 נצרת כביש ראשי מול מלון הגליל גדר מירילנד - שני 3*6
266 נצרת כביש ראשי מול מלון הגליל גדר מירילנד זווית - ראשון 3*6
267 נצרת כביש ראשי בעלייה למלון הגליל על גדר - שני 3*6
268 נצרת כביש ראשי בעלייה למלון הגליל על גדר - ראשון 3*6
269 נצרת בעלייה ליד ב''ס סמאר 3*6
270 נצרת מול ב''ס מסאר לכיוון הירידה 3*6
271 נצרת כביש ראשי כיכר המעיין - רביעי 3*6
272 נצרת כביש ראשי כיכר המעיין - שלישי 3*6
273 נצרת כביש ראשי כיכר המעיין - שני 3*6
274 נצרת כביש ראשי כיכר המעיין - ראשון 3*6
275 נצרת צפון העיר כביש סאליזיאן - שני 3*6
276 נצרת צפון העיר כביש סאליזיאן - ראשון 3*6
277 נצרת שכונת שנלר בצומת הכניסה על גבעה 3*6
278 נצרת שכונת שנלר בצומת הכניסה על גבעה 3*6
279 נצרת שכונת שנלר בכניסה זווית על גדר 3*6
280 נצרת שכונת שנלר מול הכיכר בכניסת ב''ס אלגליל 3*6
281 נצרת צומת אום ואסף לכיוון יפיע לפני כיכר הפיקוד 3*6
282 נצרת צומת אום ואסף מול מרכז מסחרי לשני הכיוונים - ראשון 3*6 99-a
283 נצרת צומת אום ואסף מול מרכז מסחרי לשני הכיוונים - שני 3*6 99-b
284 נצרת צומת אום ואסף מול מרכז מסחרי לשני הכיוונים - שלישי 3*6 99-c
285 נצרת צומת אום ואסף מול מרכז מסחרי לשני הכיוונים - רביעי 3*6 99-d
286 נצרת צומת אום ואסף מול מרכז מסחרי לשני הכיוונים - חמישי 3*6 99-e
287 נצרת צומת הפיקוד על גג בנק מרכנתיל - ראשון 6*2 99
288 נצרת צומת הפיקוד על גג בנק מרכנתיל - שני 6*2 100
289 נצרת צומת הפיקוד על גג בנק מרכנתיל - שלישי 6*2 101
290 נצרת צומת הפיקוד על גג בנק מרכנתיל - רביעי 6*2 102
291 נצרת צומת סאלזיאן על גדר ספר סלזיאן 3*6
292 נצרת כביש ראשי לכיוון עראבה על גדר גני דיר חנא 3*6
293 נצרת כיכר מוסמאר לכיוון העלייה לנצרת עילית ובית חולים איטלקי - שני 3*6
294 נצרת כיכר מוסמאר לכיוון העלייה לנצרת עילית ובית חולים איטלקי - ראשון 3*6
295 נצרת כביש סלזיאן על גדר ליד בית ספר אינגליה 3*6
296 נצרת יציאה לכיוון ציפורי 120מ''מ
297 נצרת כביש ראשי כניסה דרומית 7.5*9.5
298 נצרת ציר ראשי כניסה מכיוון ציפורי 120מ''מ
299 נצרת עוקף , מול הצומת לשלושה הכיוונים 3*6
300 נצרת שכונת הגליל כניסה מערבית כיכר שלישית לכיוון עלייה - על גדר 3*6
301 נצרת כניסה מכיוון ציפורי בעליה לשכונת הגליל - עמוד ראשון 3*6
302 נצרת כניסה מכיוון ציפורי בעליה לשכונת הגליל - עמוד שני 3*6
303 נצרת שכונת הגליל כניסה מערבית לפני כיכר שנייה לכיוון עליה מצד שמואל - עמוד שלישי 3*6
304 נצרת יציאה לכיוון ציפורי בירידה משכונת הגליל - עמוד ראשון 3*6
305 נצרת שכונת הגליל כניסה מערבית כיכר ראשונה לכיוון ירידה - עמוד שני 3*6
306 נצרת שכונת הגליל כניסה מערבית לפני כיכר שנייה לכיוון ירידה מצד ימין - עמוד שלישי 3*6
307 נצרת בית חולים איטלקי כביש מחבר מוסמאר מאר יוסף על עמוד - שני 3*6
308 נצרת מול ב''ס מסאר לכיוון העלייה 3*6
309 סג'ור כניסה מערבית לראמה צומת סג'ור מול הכיכר - שני 3*6
310 סג'ור כניסה מערבית לראמה צומת סג'ור מול הכיכר - ראשון 3*6
311 סולם כניסה לכפר על גדר ב"ס 3*6 162
312 סולם כניסה ראשית לכפר על גדר לכיוון כניסה 3*6 161
313 סכנין כניסה מכיוון משגב על עמוד 3*6 400
314 סכנין יציאה לכיוון משגב על עמוד 3*6 401
315 סכנין כביש ראשי יציאה לכיוון משגב - ראשון 3*6
316 סכנין כביש ראשי יציאה לכיוון משגב - שני 3*6
317 סכנין כביש ראשי מרכז לשני הכיוונים - רביעי 3*6 412
318 סכנין כביש ראשי מרכז לשני הכיוונים - שלישי 3*6 411
319 סכנין כביש ראשי מרכז לשני הכיוונים - שני 3*6 409
320 סכנין כביש ראשי מרכז לשני הכיוונים - ראשון 3*6 407
321 סכנין מרכז היישוב לשני הכיוונים על גדר - ראשון 3*6
322 סכנין מרכז היישוב לשני הכיוונים על גדר - שני 3*6
323 סכנין כביש ראשי מרכז מול המסגד ליד כניסה לאיצטדיון - ראשון 3*6
324 סכנין כביש ראשי מרכז מול המסגד ליד כניסה לאיצטדיון - שני 3*6
325 סנדלה ציר ראשי לכיוון גנין - ראשון 3*6
326 סנדלה ציר ראשי לכיוון עפולה - שני 3*6
327 סנדלה ציר ראשי לכיוון גנין - שני 3*6
328 סנדלה ציר ראשי לכיוון עפולה - ראשון 3*6
329 עארה כניסה ראשית - שני 3*6
330 עארה כניסה ראשית - ראשון 3*6
331 עוספיה כביש ראשי חוצה יישוב על גג בניין לכיוון דאליה 3*6 351
332 עוספיה כביש ראשי חוצה יישוב על גג בניין לכיוון חיפה 3*6 352
333 עוספיה כביש ראשי על גדר מול רונסון - שני 3*6
334 עוספיה כביש ראשי על גדר מול רונסון - ראשון 3*6
335 עילבון כיכר עוקף עילבון לכיוון מגאר סכנין - שלישי 3*6
336 עילבון כביש עוקף לכיוון מג'אר ק.1 3*6 357
337 עילבון כיכר עוקף עילבון לכיוון מגאר סכנין - שני 3*6
338 עילבון כביש עוקף לכיוון צומת גולני ק. 1 3*6 359
339 עילבון כיכר עוקף עילבון לכיוון מגאר סכנין - ראשון 3*6
340 עילבון עוקף עילבון לכיוון מגאר סכנין 3*6
341 עילבון עוקף עילבון לכיוון טבריה 3*6
342 עילוט איצטדיון כדורגל עילוט ,שער כניסה ראשי 3*6
343 עילוט איצטדיון כדורגל עילוט ,שער כניסה ראשי 3*6
344 עילוט איצטדיון כדורגל עילוט ,שער כניסה ראשי 3*6
345 עילוט כניסה ראשית 3*6
346 עילוט יציאה ראשית 3*6
347 עין מאהל כניסה ראשית על גדר לשני הכיוונים שני 3*6 132
348 עין מאהל כניסה ראשית ליישוב על גדר לשני כיוונים ראשון 3*6 131
349 עראבה כביש ראשי לכיוון מרכז 3*6
350 עראבה כביש ראשי לכיוון סכנין 3*6
351 עראבה ציר ראשי כניסה לכפר מכיוון דיר חנא מצד ימין 3*6 381
352 עראבה ציר ראשי יציאה מהכפר לכיוון דיר חנא מצד שמאל 3*6 390
353 עראבה כביש ראשי חוצה כפר על עמוד לכיוון דיר חנא 3*6 385
354 עראבה כביש ראשי חוצה כפר על עמוד לכיוון סכנין 3*6 384
355 ערערה כניסה ראשית 3*6
356 ערערה יציאה ראשית 3*6
357 ערערה כביש ראשי מול איצטדיון שלט ראשון 6*2 635
358 ערערה כביש ראשי מול איצטדיון שלט שני 6*2 636
359 ערערה כביש ראשי מול איצטדיון שלט שלישי 6*2 637
360 ערערה מרכז היישוב לכיוון כניסה 3*6 639
361 ערערה כביש ראשי מרכז היישוב חזית 3*6 638
362 ערערה כביש ראשי מרכז היישוב המשך עליה צד שמאל - ראשון 6*2
363 ערערה כביש ראשי מרכז היישוב המשך עליה צד שמאל - שני 6*2
364 פקיעין כניסה ראשית מכיוון מעלות - ראשון 3*6
365 פקיעין כניסה ראשית מכיוון מעלות - ראשון 3*6
366 פרדיס יציאה ראשית דרומית 3*6
367 פרדיס כניסה ראשית דרומית 3*6
368 פרדיס כביש ראשי - כניסה לישוב 3*6
369 פרדיס כביש ראשי - יציאה מהישוב 3*6
370 קלנסאוה כביש ראשי קרוב לכניסה הראשית לכיוון נתניה - שני 3*6
371 קלנסאוה כביש ראשי קרוב לכניסה הראשית לכיוון טייבה - שני 3*6
372 קלנסאוה כביש ראשי חוצה מכיוון נתניה על עמוד לכיוון לטייבה - ראשון 3*6 703
373 קלנסאוה כביש ראשי חוצה מכיוון טייבה על עמוד לכיוון נתניה - ראשון 3*6 704
374 קלנסאוה כביש ראשי חוצה מכיוון נתניה על עמוד לכיוון לטייבה - שני 6*2
375 קלנסאוה כביש ראשי חוצה מכיוון טייבה על עמוד לכיוון נתניה - שני 6*2
376 קלנסאוה כביש ראשי קרוב לכניסה הראשית לכיוון נתניה -ראשון 3*6
377 קלנסאוה כביש ראשי קרוב לכניסה הראשית לכיוון טייבה - ראשון 3*6
378 ראמה כניסה ראשית מכיוון כרמיאל על גג מרכז מסחרי לשני הכיוונים - ראשון 6*2 427
379 ראמה כניסה ראשית ליישוב לשני הכיוונים - רביעי 3*6 422-1
380 ראמה כניסה ראשית ליישוב לשני הכיוונים - שלישי 3*6 422-2
381 ראמה כניסה ראשית ליישוב לשני הכיוונים - שני 3*6 422-3
382 ראמה כניסה ראשית ליישוב לשני הכיוונים - ראשון 3*6 422-4
383 ראמה כביש חוצה כפר לכיוון מעלות על גדר בית ספר - ראשון 3*6 424
384 ראמה כביש חוצה כפר לכיוון מעלות על גדר בית ספר - שני 3*6 425
385 ריינה מרכז יישוב מול בנין המועצה לכיוון כפר כנא 3*6
386 ריינה מרכז יישוב מול בנין המועצה לכיוון נצרת 3*6
387 ריינה מרכז היישוב ליד כביש שרות - ראשון 3*6
388 ריינה מרכז היישוב ליד כביש שרות - שני 3*6
389 ריינה מרכז היישוב ליד כביש שרות - שלישי 3*6
390 ריינה מרכז היישוב ליד כביש שרות - רביעי 3*6
391 שעב יציאה ראשית 3*6
392 שעב כניסה ראשית 3*6
393 שפרעם כניסה ראשית על גדר לשני הכיוונים לפני כיכר אחרי פז 3*6
394 שפרעם כניסה ראשית דרומית ליד מפעלי קדמאני 3*6
395 שפרעם יציאה ראשית דרומית ליד מפעלי קדמאני 3*6
396 שפרעם כניסה ראשית דרומית 3*6
397 שפרעם יציאה ראשית דרומית 3*6
398 שפרעם כניסה ליד פייס זווית 1 3*6
399 שפרעם כניסה ליד פייס זווית 2 3*6
400 שפרעם כניסה דרומית על עמוד ליד הכיכר לשני הכיוונים 3*6 251
401 שפרעם כניסה על עמוד מול אגד 3*6 256
402 שפרעם יציאה על עמוד מול אגד 3*6 257
403 שפרעם מרכז יישוב על גדר לשני הכיוונים ראשון 3*6
404 שפרעם מרכז יישוב על גדר לשני הכיוונים שני 3*6
405 שפרעם כניסה מכיוון צומת קרית אתא על חזית קניון שפרעם ראשון 3*6
406 שפרעם כניסה מכיוון צומת קרית אתא על חזית קניון שפרעם שני 3*6